Samen Zijn met 

Healing en bevrijding van onze ware natuur

VORTEX HEALING® DIVINE ENERGY HEALING

 

Dit is de snelste en grondigste soort van diep loslaten en innerlijk ontwaken die ik aan kan bieden. Ervaar een holistisch systeem van energetische healing dat goddelijke licht en bewustzijn channelt – om het fysieke lichaam te versterken, emotionele patronen te transformeren en om ons te laten ontwaken tot onze ware natuur.

Waarom is VortexHealing® zo effectief? Het reikt tot de wortels en de oplossing van ‘onze’ thema’s en problemen. Elke sessie is een innerlijk ontwaken tot ons Ware Zelf voorbij het ego. De filosofie van VortexHealing® is dat al het leven EEN is (één bron, één bewustzijn, één goddelijkheid) en zichzelf uitdrukt in deze prachtige manifestatie van de schepping. Onze basiservaring van het leven is die van afscheiding, wat veel verschillende thema’s en valse identiteiten creëert. Het web van deze conditioneringen is onvoorstelbaar diep en verstoort enorm onze ervaring als menselijk wezen – emotioneel, energetisch, tot aan verzwakking en lichamelijke ziekte.

De intentie van VortexHealing® is om deze conditioneringen op elk niveau op te lossen en ons terug te brengen tot emotioneel evenwicht en energetische kracht, zodat gezondheid zegeviert. Elke healing sessie stelt ons in staat om op een diepe en krachtige manier te ontwaken: tot innerlijk, oneindig bewustzijn, tot diepe vrede, licht, liefde en schoonheid.

Hoe komt de diepe werking van VortexHealing® tot stand?
Het werkt niet alleen met goddelijk licht/energie, maar ook met ontwaakt bewustzijn. Het dringt in al het leven en dimensies door, tot in de energiebanen, energielichamen, chakra’s, levensgebieden en organen. Het heeft een werking tot op cellulair niveau. Het brengt jou in je lichaam, maakt je geaard.

Het werkt als het uittrekken van vele lagen sweaters die op en rond je zitten als een jas van zware stof, en die maken dat je soms het leven als moeilijk ervaart of die je belemmeren om je vrij te bewegen. In het ergste geval leiden ze tot verstarring, depressie of ziekte. Ook bemoeilijken deze jassen je innerlijk ontwaken.

Omdat deze conditioneringen zo oud zijn – gun jezelf meerdere sessies. Pas dan kun je inschatten wat het betekent en hoe het werkt. VortexHealing® is gespecialiseerd in het oplossen van diepe trauma’s en therapieresistente blokkades.

 

VortexHealing® is a registered service mark of Ric Weinman. All rights reserved. Used here with permission. For more information on VortexHealing, visit their website at www.vortexhealing.org