Samen Zijn met 

Healing en bevrijding van onze ware natuur

PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanmelding voor privésessies

Aanmelding / persoonlijke verantwoordelijkheid: per telefoon of e-mail. We sturen een bevestiging met een kort formulier dat ingevuld, ondertekend en gestuurd moet worden voor de eerste sessie, of uiterlijk meegenomen bij de eerste sessie. Het dient ook ter verzekering van de persoonlijke verantwoordelijkheid. De ervaring leert dat bevestiging met je handtekening een proces van diepe, innerlijke deelname en heling in gang zet. Bedankt voor je medewerking en besef van eigen verantwoordelijkheid.