Samen Zijn met 

Healing en bevrijding van onze ware natuur

EENVOUDIG VRIJ ZIJN

Eenvoudig vrij zijn. Dat klinkt goed. Inderdaad, vanuit het perspectief van onze ware natuur is het eenvoudig.
Maar vanuit het perspectief van het ego lijkt het vaak onmogelijk voor ons.
Het lijkt ons te ontvluchten. Want het ego wil iets bereiken en, als het iets bereikt lijkt te hebben, wil het dat schijnbaar bereikte vasthouden.
Vrij zijn als bezit van het ego is iets wat niet bestaat.
Het ego kan nooit vrij zijn.
Maar wij kunnen – vanuit het perspectief van onze ware natuur – wel vrij zijn.

Vrijheid duikt daar in ons op, waar we al reeds vrij zijn.
Dat gebeurt – heel eenvoudig – als we ontwaken uit de identificatie met het lichaam, uit de identificatie met emoties, uit de identificatie met gedachten.

Dan worden we van binnen gewaar dat er maar EEN LEVEN is, dat in zichzelf VRIJ is.
Dan ontwaakt het EENHEIDSBEWUSTZIJN in zichzelf in jou en weet dat het nooit afgescheiden was.
De grootste genade die ons dan kan overkomen is: overgave.
Totale overgave aan wat is – dat is vrijheid, dat is RUIMTE. Omdat daarin telkens nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Daar, waar onze -schijnbare- controle ophoudt, juist daar begint onze vrijheid!

De ontwaakte ruimte in mij verheugt zich er op, jou daarbij te begeleiden.
Sessies in Berlijn, München, London maar ook internationaal – vanaf babyleeftijd tot hoogbejaard – over Skype of per telefoon.

Hartegroet,

LogoNeemFarbigBildschirm

Samen Zijn

… in de vorm van individuele sessies, als groep (meetings) of als retraite.

In Samen Zijn met Neem ga je je ware natuur steeds meer herinneren: oneindig bewustzijn,licht, liefde en schoonheid. Deelnemers komen vaak met een hoofd vol vragen aan en vertrekken met een geïntegreerd lichaamsbewustzijn van eenvoudig hier zijn, behagelijkheid en innerlijke vrede. De vragen verdwijnen vanzelf, problemen lossen in het niets op.…

Privésessies

Het ligt niet van tevoren vast welke uiterlijke vorm ons Samen Zijn zal aannemen. Dat hangt af van je behoeften in het hier en nu. Het kan begeleiding op je innerlijke pad zijn. Het kan betrekking hebben op je persoonlijke levensthema’s, zoals beroep/roeping, relaties of op lichamelijke thema’s als sexualiteit/onvruchtbaarheid, stress, burnout, depressie, angsten. Maar het kunnen ook vragen zijn rond begeleiding op innerlijk ontwaken tot je ware natuur, enzovoorts.

Privésessies zijn met name effectief als je wenst eindelijk bevrijd te zijn van conditioneringen. Als je jezelf afvraagt: “Hoe kan ik loskomen van deze patronen”? – of ze nu emotioneel, mentaal of fysiek zijn. Elke sessie helpt je om tot je ware natuur te ontwaken.

Neem Kristina

Nieuwsbrief

Meld je aan voor mijn nieuwsbrief.